zondag 11 november 2012

Kosovo missies KFOR en EULEX

Nederland neemt in Kosovo deel aan de Kosovo Force (KFOR) die wordt geleid door de NAVO en de missie EULEX van de Europese Unie. De missies moeten zorgen voor veiligheid en stabiliteit.

KFOR
De missie KFOR van de NAVO is verantwoordelijk voor het verzorgen van een veilige leefomgeving in Kosovo.

De sterkte van KFOR is volgens het ministerie van Defensie in november 2012 ongeveer 6.250 man. Deze zijn verdeeld over 5 Task Forces.

Nederland levert een bescheiden bijdrage aan KFOR. Aan het KFOR hoofdkwartier zijn 4 personen verbonden en er zijn 2 inlichtingenexperts en 2 personen voor het National Supportelement.

EULEX
EULEX is een missie van de Europese Unie in Kosovo. De missie heeft tot doel de stabiliteit in Kosovo te bevorderen.

Dit gebeurt door middel van het ondersteunen van het bestuurlijk apparaat, politie, justitie en douane.

Aan de EULEX-missie nemen, volgens een opgave van het ministerie van Defensie in november 2012, 2.000 mensen uit verschillende EU-landen deel.

Nederland heeft ongeveer 20 militairen voor EULEX in Kosovo gestationeerd, waarvan het grootste deel bij de Koninklijke Marechaussee werkt.

De Nederlandse bijdrage aan EULEX bestaat verder nog uit personeel van de politie en specialisten van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie.